ზომა ა4

234 გვ

 

წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს, რომელიც მიზნად ისახავს კლასის მართვის ამომწურავი გეგმის შექმნასა და შენარჩუნებას. პირველი ეტაპის სამუშაოების შესრულება გარკვეულ დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ სასწავლო წლის შემდგომ ეტაპზე ამას მნიშვნელოვანი წარმატებები მოჰყვება, ვინაიდან გაიზრდება მოსწავლეთა ჩართულობა სწავლის პროცესში და გაძლიერდება თანამშრომლობა. კლასის კარგად მართვის გეგმა ასევე საშუალებას მოგცემთ, რომ მეტი დრო დაუთმოთ სწავლების პროცესს, მოსწავლეებს კი უკეთესი გარემო შეუქმნათ სწავლისთვის.

კლასის მართვა საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლებლებისათვის

SKU: 201903
GEL15.00Price

    ააიპ. ასოციაცია მცოდნელი – სიახლეთა კვლევის ცენტრი მისამართი: ბაქოს ქ. # 1, თბილისი, საქართველო

    ტელეფონი: +995 599 400021  ელ–ფოსტა: info@mtsodneli.com

    © 2016 Proudly created by Mtsodneli