კონკურსის შედეგები "სასკოლო სპექტაკლებისა და ღონისძიებების სცენარები"