ასოციაცია მცოდნელი – საინოვაციო კვლევის ცენტრი

თბილისი, საქართველო, 0112

E_mail: infomtsodneli@gmail.com

Tel: + 995 599 400 021

ააიპ. ასოციაცია მცოდნელი – სიახლეთა კვლევის ცენტრი მისამართი: ბაქოს ქ. # 1, თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +995 599 400021  ელ–ფოსტა: info@mtsodneli.com

© 2016 Proudly created by Mtsodneli