კლასგარეშე მასობრივი ღონისძიებების სცენარების შედგენის მეთოდიკა, შინაარსი და ჩატარების ორგანიზაცია

სასკოლო განათლების ძირითადი მიზანია მოსწავლის ჰარმონიული და შემოქმედებითი განვითარება. ზოგადი გავითარების მიღებასთან ერთად, აუცილებელია მოსწავლეს ჩამოუყალიბდეს საკუთარი თავის რწმენა და განუვითარდეს სულიერი სამყარო, დახვეწოს მეტყველება და სხვ. დღეს, როგორც არასდროს, მშობლიურ ენას განსაკუთრებული სიფაქიზითა და სიფრთხილით უნდა დაცვა. ამ საქმეში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს კლასგარეშე მუშაობის ისეთმა ეფექტურმა ფორმამ, როგორიცაა საგანმანათლებლო მასობრივი თემატური ღონისძიების მომზადება და ჩატარება.

კლასგარეშე მუშაობა სასკოლო მუშაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ის შეიძლება ჩატარდეს სხვ